Swift Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

func getMiddleThreeChars(_ str1: String) {
    print("Orjinal String: \(str1)")

    let mi = str1.count / 2

    let start = str1.index(str1.startIndex, offsetBy: mi - 1)
    let end = str1.index(str1.startIndex, offsetBy: mi + 2)
    let res = String(str1[start..


İlginizi Çekebilir

Swift 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Swift Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Swift Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Swift Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği