Swift Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

func getMiddleThreeChars(_ str1: String) {
    print("Orjinal String: \(str1)")

    let mi = str1.count / 2

    let start = str1.index(str1.startIndex, offsetBy: mi - 1)
    let end = str1.index(str1.startIndex, offsetBy: mi + 2)
    let res = String(str1[start..


İlginizi Çekebilir

Swift Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Swift Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Swift Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Swift Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Swift Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma