Swift Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

let str1 = "YazLiM"
print("Orjinal String: \(str1)")

var lower: [Character] = []
var upper: [Character] = []
for c in str1 {
  if c.isLowercase {
    lower.append(c)
  } else {
    upper.append(c)
  }
}

let sorted_str = String(lower) + String(upper)
print("Sonuç: \(sorted_str)")İlginizi Çekebilir

Swift Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Swift Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Swift Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Swift 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Swift Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği