Swift Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

let str1 = "YazLiM"
print("Orjinal String: \(str1)")

var lower: [Character] = []
var upper: [Character] = []
for c in str1 {
  if c.isLowercase {
    lower.append(c)
  } else {
    upper.append(c)
  }
}

let sorted_str = String(lower) + String(upper)
print("Sonuç: \(sorted_str)")İlginizi Çekebilir

Swift 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Swift Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Swift Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Swift 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği