Swift Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

func removeChars(word: String, n: Int) -> String {
    print("Orjinal String: \(word)")
    return String(word.suffix(word.count - n))
}

print("Stringten Karakter Kaldırma")
print(removeChars(word: "yazilim", n: 3))İlginizi Çekebilir

Swift Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Swift Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Swift Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Swift Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Swift 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği