Swift Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

func removeChars(word: String, n: Int) -> String {
    print("Orjinal String: \(word)")
    return String(word.suffix(word.count - n))
}

print("Stringten Karakter Kaldırma")
print(removeChars(word: "yazilim", n: 3))İlginizi Çekebilir

Swift 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Swift Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Swift Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Swift Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği