Swift Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

func removeChars(word: String, n: Int) -> String {
    print("Orjinal String: \(word)")
    return String(word.suffix(word.count - n))
}

print("Stringten Karakter Kaldırma")
print(removeChars(word: "yazilim", n: 3))İlginizi Çekebilir

Swift Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Swift Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Swift Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştir ...

Swift İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Swift Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği