Swift Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

"Swift" Programlama dilinde "Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

let asciiDict = ["A": 65, "B": 66, "C": 67, "D": 68]

var newDict = [Int: String]()

for (key, value) in asciiDict {
    newDict[value] = key
}
print(newDict)İlginizi Çekebilir

Swift Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Swift Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştir ...

Swift Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Swift Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği