Swift Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

"Swift" Programlama dilinde "Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

let asciiDict = ["A": 65, "B": 66, "C": 67, "D": 68]

var newDict = [Int: String]()

for (key, value) in asciiDict {
    newDict[value] = key
}
print(newDict)İlginizi Çekebilir

Swift Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Swift While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Swift Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Swift 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Swift Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği