Swift Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

let roll_number = [1, 10, 7, 6, 16, 35, 30, 45, 50]
let sample_dict = ["Ankara": 6, "Bursa": 16, "İzmir": 35, "İstanbul": 34]

print("List: \(roll_number)")
print("Dictionary: ")
for (key, value) in sample_dict {
    print("(\(key), \(value)) ")
}

let result = roll_number.filter({sample_dict.values.contains($0)})
print("Eşleşenler: \(result)")
İlginizi Çekebilir

Swift 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Swift Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Swift Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Swift Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği