Swift Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

let roll_number = [1, 10, 7, 6, 16, 35, 30, 45, 50]
let sample_dict = ["Ankara": 6, "Bursa": 16, "İzmir": 35, "İstanbul": 34]

print("List: \(roll_number)")
print("Dictionary: ")
for (key, value) in sample_dict {
    print("(\(key), \(value)) ")
}

let result = roll_number.filter({sample_dict.values.contains($0)})
print("Eşleşenler: \(result)")
İlginizi Çekebilir

Swift Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Swift 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Swift Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Swift Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek