Swift Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import Foundation

class RectangleArea {
  var length: Double = 0.0
  var width: Double = 0.0
  var area: Double = 0.0
  
  func getData() {
    print("Dikdortgenin uzunlugunu girin: ")
    if let input = readLine(), let doubleValue = Double(input) {
      length = doubleValue
    }
    print("Dikdortgenin genisligini girin: ")
    if let input = readLine(), let doubleValue = Double(input) {
      width = doubleValue
    }
  }
  
  func computeField() {
    area = length * width
  }
  
  func fieldDisplay() {
    print("Dikdortgenin Alani: \(area)")
  }
}

let r = RectangleArea()
r.getData()
r.computeField()
r.fieldDisplay()İlginizi Çekebilir

Swift Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Swift Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Swift Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği