Swift Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import Foundation

class RectangleArea {
  var length: Double = 0.0
  var width: Double = 0.0
  var area: Double = 0.0
  
  func getData() {
    print("Dikdortgenin uzunlugunu girin: ")
    if let input = readLine(), let doubleValue = Double(input) {
      length = doubleValue
    }
    print("Dikdortgenin genisligini girin: ")
    if let input = readLine(), let doubleValue = Double(input) {
      width = doubleValue
    }
  }
  
  func computeField() {
    area = length * width
  }
  
  func fieldDisplay() {
    print("Dikdortgenin Alani: \(area)")
  }
}

let r = RectangleArea()
r.getData()
r.computeField()
r.fieldDisplay()İlginizi Çekebilir

Swift Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Swift Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Swift 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Swift Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Swift Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği