Swift Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import Foundation

class RectangleArea {
  var length: Double = 0.0
  var width: Double = 0.0
  var area: Double = 0.0
  
  func getData() {
    print("Dikdortgenin uzunlugunu girin: ")
    if let input = readLine(), let doubleValue = Double(input) {
      length = doubleValue
    }
    print("Dikdortgenin genisligini girin: ")
    if let input = readLine(), let doubleValue = Double(input) {
      width = doubleValue
    }
  }
  
  func computeField() {
    area = length * width
  }
  
  func fieldDisplay() {
    print("Dikdortgenin Alani: \(area)")
  }
}

let r = RectangleArea()
r.getData()
r.computeField()
r.fieldDisplay()İlginizi Çekebilir

Swift Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Swift 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Swift Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Swift Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği