Swift Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

let numbers = [9, 12, 5, 4, 3, 6, 8, 1, 0, 17, 24]
var flag = 0

print("Bulunması istenen rakamı girin: ")
if let x = Int(readLine() ?? "") {
  for (index, value) in numbers.enumerated() {
    if x == value {
      print("Bulundu, elemanın pozisyonu: \(index)")
      flag = 1
      break
    }
  }
  if flag == 0 {
    print("Aranan eleman dizide bulunamadı.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Swift Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Swift Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Swift Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ör ...

Swift Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Swift Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği