Swift Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

let numbers = [9, 12, 5, 4, 3, 6, 8, 1, 0, 17, 24]
var flag = 0

print("Bulunması istenen rakamı girin: ")
if let x = Int(readLine() ?? "") {
  for (index, value) in numbers.enumerated() {
    if x == value {
      print("Bulundu, elemanın pozisyonu: \(index)")
      flag = 1
      break
    }
  }
  if flag == 0 {
    print("Aranan eleman dizide bulunamadı.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Swift Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Swift Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Swift Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ör ...

Swift Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği