Swift Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

let numbers = [9, 12, 5, 4, 3, 6, 8, 1, 0, 17, 24]
var flag = 0

print("Bulunması istenen rakamı girin: ")
if let x = Int(readLine() ?? "") {
  for (index, value) in numbers.enumerated() {
    if x == value {
      print("Bulundu, elemanın pozisyonu: \(index)")
      flag = 1
      break
    }
  }
  if flag == 0 {
    print("Aranan eleman dizide bulunamadı.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Swift Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Swift While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Swift Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Swift Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Swift İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği