Swift Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

import Foundation

var numbers = [3, 4, 1, 9, 6, 2, 8]
print(numbers)

print("Eklenecek Sayiyi Girin:")
let x = Int(readLine()!)!

print("Eklenecek Index Numarasini Girin:")
let y = Int(readLine()!)!

for i in stride(from: numbers.count - 1, to: y, by: -1) {
    numbers[i] = numbers[i - 1]
}
numbers[y] = x

print(numbers)İlginizi Çekebilir

Swift Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ör ...

Swift 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Dört İşlem Yapan Örnek

Swift Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Swift 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği