Swift Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

import Foundation

var numbers = [3, 4, 1, 9, 6, 2, 8]
print(numbers)

print("Eklenecek Sayiyi Girin:")
let x = Int(readLine()!)!

print("Eklenecek Index Numarasini Girin:")
let y = Int(readLine()!)!

for i in stride(from: numbers.count - 1, to: y, by: -1) {
    numbers[i] = numbers[i - 1]
}
numbers[y] = x

print(numbers)İlginizi Çekebilir

Swift Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştir ...

Swift Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ör ...

Swift Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Swift Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği