Swift Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

import Foundation

var numbers = [3, 4, 1, 9, 6, 2, 8]
print(numbers)

print("Eklenecek Sayiyi Girin:")
let x = Int(readLine()!)!

print("Eklenecek Index Numarasini Girin:")
let y = Int(readLine()!)!

for i in stride(from: numbers.count - 1, to: y, by: -1) {
    numbers[i] = numbers[i - 1]
}
numbers[y] = x

print(numbers)İlginizi Çekebilir

Swift Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Swift Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Swift İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Swift While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği