Swift Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

func firstLastSame(numberList: [Int]) -> Bool {
    print("Listemiz:", numberList)
    let firstNum = numberList.first!
    let lastNum = numberList.last!
    return firstNum == lastNum
}

let numbersX = [10, 20, 30, 40, 10]
print("Sonuc:", firstLastSame(numberList: numbersX))
let numbersY = [75, 65, 35, 75, 30]
print("Sonuc:", firstLastSame(numberList: numbersY))İlginizi Çekebilir

Swift Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Swift Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Swift Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Swift Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Swift Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği