Swift Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

func firstLastSame(numberList: [Int]) -> Bool {
    print("Listemiz:", numberList)
    let firstNum = numberList.first!
    let lastNum = numberList.last!
    return firstNum == lastNum
}

let numbersX = [10, 20, 30, 40, 10]
print("Sonuc:", firstLastSame(numberList: numbersX))
let numbersY = [75, 65, 35, 75, 30]
print("Sonuc:", firstLastSame(numberList: numbersY))İlginizi Çekebilir

Swift Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Swift Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Swift Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Swift Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Swift Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği