Swift Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import Foundation

print("Dizideki terim sayısını girin: ", terminator: "")

if let count = readLine().flatMap({ Int($0) }) {
  var n1 = 0, n2 = 1, n3: Int
  print("\(n1) \(n2)", terminator: "")

  for i in 2..<count {
    n3 = n1 + n2
    print(" \(n3)", terminator: "")
    n1 = n2
    n2 = n3
  }

  print("")
}İlginizi Çekebilir

Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Swift Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Swift Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştir ...

Swift 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği