Swift Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import Foundation

print("Dizideki terim sayısını girin: ", terminator: "")

if let count = readLine().flatMap({ Int($0) }) {
  var n1 = 0, n2 = 1, n3: Int
  print("\(n1) \(n2)", terminator: "")

  for i in 2..<count {
    n3 = n1 + n2
    print(" \(n3)", terminator: "")
    n1 = n2
    n2 = n3
  }

  print("")
}İlginizi Çekebilir

Swift Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Swift Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Swift Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği