Swift Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import Foundation

print("Dizideki terim sayısını girin: ", terminator: "")

if let count = readLine().flatMap({ Int($0) }) {
  var n1 = 0, n2 = 1, n3: Int
  print("\(n1) \(n2)", terminator: "")

  for i in 2..<count {
    n3 = n1 + n2
    print(" \(n3)", terminator: "")
    n1 = n2
    n2 = n3
  }

  print("")
}



İlginizi Çekebilir

Swift Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Swift Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Swift Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Swift Dört İşlem Yapan Örnek

Swift Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ör ...