Swift Dört İşlem Yapan Örnek

"Swift" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import Foundation

print("İlk Sayiyi Girin: ")
let firstNumber = Int(readLine()!)!
print("Ikinci Sayiyi Girin: ")
let secondNumber = Int(readLine()!)!

while true {
  print("Toplama için 1 giriniz")
  print("Çıkarma için 2 giriniz")
  print("Çarpma için 3 giriniz")
  print("Bölme için 4 giriniz")
  print("Çıkmak için 5 giriniz")

  if let option = Int(readLine()!) {
    switch option {
    case 1:
      let add = firstNumber + secondNumber
      print("Sonuç: \(add)")
    case 2:
      let sub = firstNumber - secondNumber
      print("Sonuç: \(sub)")
    case 3:
      let mul = firstNumber * secondNumber
      print("Sonuç: \(mul)")
    case 4:
      let div = Double(firstNumber) / Double(secondNumber)
      print("Sonuç: \(div)")
    case 5:
      exit(0)
    default:
      print("Hatalı seçim.")
    }
  } else {
    print("Geçersiz seçim.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Swift Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Swift 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Swift Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Swift Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Swift Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği