Swift Dört İşlem Yapan Örnek

"Swift" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import Foundation

print("İlk Sayiyi Girin: ")
let firstNumber = Int(readLine()!)!
print("Ikinci Sayiyi Girin: ")
let secondNumber = Int(readLine()!)!

while true {
  print("Toplama için 1 giriniz")
  print("Çıkarma için 2 giriniz")
  print("Çarpma için 3 giriniz")
  print("Bölme için 4 giriniz")
  print("Çıkmak için 5 giriniz")

  if let option = Int(readLine()!) {
    switch option {
    case 1:
      let add = firstNumber + secondNumber
      print("Sonuç: \(add)")
    case 2:
      let sub = firstNumber - secondNumber
      print("Sonuç: \(sub)")
    case 3:
      let mul = firstNumber * secondNumber
      print("Sonuç: \(mul)")
    case 4:
      let div = Double(firstNumber) / Double(secondNumber)
      print("Sonuç: \(div)")
    case 5:
      exit(0)
    default:
      print("Hatalı seçim.")
    }
  } else {
    print("Geçersiz seçim.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Swift İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Swift Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Swift Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Swift Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Swift Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği