Swift Dört İşlem Yapan Örnek

"Swift" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import Foundation

print("İlk Sayiyi Girin: ")
let firstNumber = Int(readLine()!)!
print("Ikinci Sayiyi Girin: ")
let secondNumber = Int(readLine()!)!

while true {
  print("Toplama için 1 giriniz")
  print("Çıkarma için 2 giriniz")
  print("Çarpma için 3 giriniz")
  print("Bölme için 4 giriniz")
  print("Çıkmak için 5 giriniz")

  if let option = Int(readLine()!) {
    switch option {
    case 1:
      let add = firstNumber + secondNumber
      print("Sonuç: \(add)")
    case 2:
      let sub = firstNumber - secondNumber
      print("Sonuç: \(sub)")
    case 3:
      let mul = firstNumber * secondNumber
      print("Sonuç: \(mul)")
    case 4:
      let div = Double(firstNumber) / Double(secondNumber)
      print("Sonuç: \(div)")
    case 5:
      exit(0)
    default:
      print("Hatalı seçim.")
    }
  } else {
    print("Geçersiz seçim.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Swift Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Swift 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Swift Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Swift Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği