Swift Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

func nthFibonacciNumber(_ n: Int) -> Int {
  if n == 1 {
    return 0
  } else if n == 2 {
    return 1
  } else {
    return nthFibonacciNumber(n - 1) + nthFibonacciNumber(n - 2)
  }
}

print("Pozisyon Girin (N): ", terminator: "")
if let input = readLine(), let n = Int(input) {
  print("Fibonacci Numarası: \(nthFibonacciNumber(n))")
}İlginizi Çekebilir

Swift Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Swift Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Swift Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Swift Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma