Swift Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

func nthFibonacciNumber(_ n: Int) -> Int {
  if n == 1 {
    return 0
  } else if n == 2 {
    return 1
  } else {
    return nthFibonacciNumber(n - 1) + nthFibonacciNumber(n - 2)
  }
}

print("Pozisyon Girin (N): ", terminator: "")
if let input = readLine(), let n = Int(input) {
  print("Fibonacci Numarası: \(nthFibonacciNumber(n))")
}İlginizi Çekebilir

Swift 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Swift Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Swift Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Swift Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Swift İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği