Swift Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

func nthFibonacciNumber(_ n: Int) -> Int {
  if n == 1 {
    return 0
  } else if n == 2 {
    return 1
  } else {
    return nthFibonacciNumber(n - 1) + nthFibonacciNumber(n - 2)
  }
}

print("Pozisyon Girin (N): ", terminator: "")
if let input = readLine(), let n = Int(input) {
  print("Fibonacci Numarası: \(nthFibonacciNumber(n))")
}İlginizi Çekebilir

Swift İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Swift Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Swift Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği