Swift İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

import Foundation

print("İlk katsayıyı girin: ")
if let a = Double(readLine() ?? "") {
  print("İkinci katsayıyı girin: ")
  if let b = Double(readLine() ?? "") {
    print("Üçüncü katsayıyı girin: ")
    if let c = Double(readLine() ?? "") {
      if a != 0.0 {
        let d = (b * b) - (4 * a * c)
        if d == 0.0 {
          print("Kökler reel ve eşittir.")
          let r = -b / (2 * a)
          print("Kökler \(r) ve \(r)")
        } else if d > 0.0 {
          print("Kökler reel ve farklıdır.")
          let r1 = (-b + (sqrt(d))) / (2 * a)
          let r2 = (-b - (sqrt(d))) / (2 * a)
          print("Kök1: \(r1)")
          print("Kök2: \(r2)")
        } else {
          print("Kökler sanal sayılardır.")
          let rp = -b / (2 * a)
          let ip = sqrt(-d) / (2 * a)
          print("Kök1: \(rp) + i\(ip)")
          print("Kök2: \(rp) - i\(ip)")
        }
      } else {
        print("Kareköklü ifade değildir.")
      }
    }
  }
}İlginizi Çekebilir

Swift Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Swift Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Swift 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği