Swift İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

import Foundation

print("İlk katsayıyı girin: ")
if let a = Double(readLine() ?? "") {
  print("İkinci katsayıyı girin: ")
  if let b = Double(readLine() ?? "") {
    print("Üçüncü katsayıyı girin: ")
    if let c = Double(readLine() ?? "") {
      if a != 0.0 {
        let d = (b * b) - (4 * a * c)
        if d == 0.0 {
          print("Kökler reel ve eşittir.")
          let r = -b / (2 * a)
          print("Kökler \(r) ve \(r)")
        } else if d > 0.0 {
          print("Kökler reel ve farklıdır.")
          let r1 = (-b + (sqrt(d))) / (2 * a)
          let r2 = (-b - (sqrt(d))) / (2 * a)
          print("Kök1: \(r1)")
          print("Kök2: \(r2)")
        } else {
          print("Kökler sanal sayılardır.")
          let rp = -b / (2 * a)
          let ip = sqrt(-d) / (2 * a)
          print("Kök1: \(rp) + i\(ip)")
          print("Kök2: \(rp) - i\(ip)")
        }
      } else {
        print("Kareköklü ifade değildir.")
      }
    }
  }
}İlginizi Çekebilir

Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Swift 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Swift Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örn ...

Swift 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Swift Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek