Swift İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

import Foundation

print("İlk katsayıyı girin: ")
if let a = Double(readLine() ?? "") {
  print("İkinci katsayıyı girin: ")
  if let b = Double(readLine() ?? "") {
    print("Üçüncü katsayıyı girin: ")
    if let c = Double(readLine() ?? "") {
      if a != 0.0 {
        let d = (b * b) - (4 * a * c)
        if d == 0.0 {
          print("Kökler reel ve eşittir.")
          let r = -b / (2 * a)
          print("Kökler \(r) ve \(r)")
        } else if d > 0.0 {
          print("Kökler reel ve farklıdır.")
          let r1 = (-b + (sqrt(d))) / (2 * a)
          let r2 = (-b - (sqrt(d))) / (2 * a)
          print("Kök1: \(r1)")
          print("Kök2: \(r2)")
        } else {
          print("Kökler sanal sayılardır.")
          let rp = -b / (2 * a)
          let ip = sqrt(-d) / (2 * a)
          print("Kök1: \(rp) + i\(ip)")
          print("Kök2: \(rp) - i\(ip)")
        }
      } else {
        print("Kareköklü ifade değildir.")
      }
    }
  }
}İlginizi Çekebilir

Swift Bir Stringi Ters Çevirmek

Swift Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Swift Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Swift Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ör ...