Swift Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Rastgele Yaratılan Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

import Foundation

var min = 1
var max = 100
var largest = 0
var smallest = 100
var i = 1

while i <= 10 {
  let randomNumber = Int.random(in: min...max)
  print("Yaratilan Rastgele Sayi: \(randomNumber)")
  
  if randomNumber > largest {
    largest = randomNumber
  }
  if randomNumber < smallest {
    smallest = randomNumber
  }
  i += 1
}

print("")
print("En Küçük Sayi: \(smallest)")
print("En Büyük Sayi: \(largest)")İlginizi Çekebilir

Swift Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Swift Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Swift Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği