Swift Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

import Foundation

print("Sayı Adeti Girin: ")
let countStr = readLine()!
let count = Int(countStr)!

var c = 0
var p = 1.0

while c < count {
    print("Gerçek Sayı Girin: ")
    let xStr = readLine()!
    let x = Double(xStr)!
    c += 1
    p *= x
}

let gm = pow(p, 1.0 / Double(count))
print("Ortalama: \(gm)")İlginizi Çekebilir

Swift Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ör ...

Swift Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Swift Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ör ...