Swift Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

import Foundation

print("Sayı Adeti Girin: ")
let countStr = readLine()!
let count = Int(countStr)!

var c = 0
var p = 1.0

while c < count {
    print("Gerçek Sayı Girin: ")
    let xStr = readLine()!
    let x = Double(xStr)!
    c += 1
    p *= x
}

let gm = pow(p, 1.0 / Double(count))
print("Ortalama: \(gm)")İlginizi Çekebilir

Swift 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Swift Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Swift Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği