Swift Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

"Swift" Programlama dilinde "Bir Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import Foundation

print("String Değeri Girin: ")
if let a = readLine() {
  var b = ""
  for i in (0..<a.count).reversed() {
    b += String(a[a.index(a.startIndex, offsetBy: i)])
  }

  if a.lowercased() == b.lowercased() {
    print("Tersten okunuşu ile aynıdır.")
  } else {
    print("Tersten okunuşu ile aynı değildir.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Swift Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ör ...

Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Swift Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Swift While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Swift Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği