Swift Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

"Swift" Programlama dilinde "Bir Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import Foundation

print("String Değeri Girin: ")
if let a = readLine() {
  var b = ""
  for i in (0..<a.count).reversed() {
    b += String(a[a.index(a.startIndex, offsetBy: i)])
  }

  if a.lowercased() == b.lowercased() {
    print("Tersten okunuşu ile aynıdır.")
  } else {
    print("Tersten okunuşu ile aynı değildir.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Swift Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Swift Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Swift Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Swift Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Swift Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği