Swift Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

"Swift" Programlama dilinde "Bir Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import Foundation

print("String Değeri Girin: ")
if let a = readLine() {
  var b = ""
  for i in (0..<a.count).reversed() {
    b += String(a[a.index(a.startIndex, offsetBy: i)])
  }

  if a.lowercased() == b.lowercased() {
    print("Tersten okunuşu ile aynıdır.")
  } else {
    print("Tersten okunuşu ile aynı değildir.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Swift 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Swift Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Swift Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ör ...

Swift 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği