Swift Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import Foundation

print("Bir Tamsayı Girin: ", terminator: "")
guard let input = readLine(), let number = Int(input) else {
    fatalError("Invalid input")
}

var rev = 0
var num = number

while num != 0 {
    let digit = num % 10
    rev = (rev * 10) + digit
    num /= 10
}

print(rev)İlginizi Çekebilir

Swift Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Swift Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ör ...

Swift Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği