Swift Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import Foundation

print("Bir Tamsayı Girin: ", terminator: "")
guard let input = readLine(), let number = Int(input) else {
    fatalError("Invalid input")
}

var rev = 0
var num = number

while num != 0 {
    let digit = num % 10
    rev = (rev * 10) + digit
    num /= 10
}

print(rev)İlginizi Çekebilir

Swift 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Swift Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Swift Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Swift Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği