Swift Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import Foundation

print("Bir Tamsayı Girin: ", terminator: "")
guard let input = readLine(), let number = Int(input) else {
    fatalError("Invalid input")
}

var rev = 0
var num = number

while num != 0 {
    let digit = num % 10
    rev = (rev * 10) + digit
    num /= 10
}

print(rev)İlginizi Çekebilir

Swift 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Swift Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Swift Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek