Swift Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

"Swift" Programlama dilinde "Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import Foundation

print("1. kenarı giriniz:")
let a = Int(readLine()!)!

print("2. kenarı giriniz:")
let b = Int(readLine()!)!

print("3. kenarı giriniz:")
let c = Int(readLine()!)!

if (a + b) > c && (a + c) > b && (b + c) > a {
  let s = Double(a + b + c) / 2.0
  let area = sqrt(s * Double(s - a) * Double(s - b) * Double(s - c))
  print("Üçgenin Alanı: \(area)")
} else {
  print("Üçgenin Alanı yoktur")
}İlginizi Çekebilir

Swift 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Stringi Ters Çevirmek

Swift Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Swift Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Swift Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği