Swift Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

"Swift" Programlama dilinde "Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import Foundation

print("1. kenarı giriniz:")
let a = Int(readLine()!)!

print("2. kenarı giriniz:")
let b = Int(readLine()!)!

print("3. kenarı giriniz:")
let c = Int(readLine()!)!

if (a + b) > c && (a + c) > b && (b + c) > a {
  let s = Double(a + b + c) / 2.0
  let area = sqrt(s * Double(s - a) * Double(s - b) * Double(s - c))
  print("Üçgenin Alanı: \(area)")
} else {
  print("Üçgenin Alanı yoktur")
}İlginizi Çekebilir

Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Swift Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Swift While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Swift Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Swift Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ör ...