Swift Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

"Swift" Programlama dilinde "Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import Foundation

print("1. kenarı giriniz:")
let a = Int(readLine()!)!

print("2. kenarı giriniz:")
let b = Int(readLine()!)!

print("3. kenarı giriniz:")
let c = Int(readLine()!)!

if (a + b) > c && (a + c) > b && (b + c) > a {
  let s = Double(a + b + c) / 2.0
  let area = sqrt(s * Double(s - a) * Double(s - b) * Double(s - c))
  print("Üçgenin Alanı: \(area)")
} else {
  print("Üçgenin Alanı yoktur")
}İlginizi Çekebilir

Swift Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Swift Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Swift Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Swift Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Swift Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği