Swift Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

"Swift" Programlama dilinde "Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import Foundation

print("1. kenarı giriniz:")
let a = Int(readLine()!)!

print("2. kenarı giriniz:")
let b = Int(readLine()!)!

print("3. kenarı giriniz:")
let c = Int(readLine()!)!

if (a + b) > c && (a + c) > b && (b + c) > a {
  let s = Double(a + b + c) / 2.0
  let area = sqrt(s * Double(s - a) * Double(s - b) * Double(s - c))
  print("Üçgenin Alanı: \(area)")
} else {
  print("Üçgenin Alanı yoktur")
}İlginizi Çekebilir

Swift Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Swift Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Swift 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Swift Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ör ...

Swift 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği