Swift While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

import Foundation

var count = 0
var sum = 0.0

while count < 10 {
  print("Bir Sayı Girin: ", terminator: "")
  if let input = readLine(), let number = Double(input) {
    count += 1
    sum += number
  } else {
    print("Geçersiz bir sayı girdiniz. Tekrar deneyin.")
  }
}

let avg = sum / 10
print("Ortalama:", avg)İlginizi Çekebilir

Swift 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Swift Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştir ...

Swift Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ör ...

Swift Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Swift Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek