Swift While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

import Foundation

var count = 0
var sum = 0.0

while count < 10 {
  print("Bir Sayı Girin: ", terminator: "")
  if let input = readLine(), let number = Double(input) {
    count += 1
    sum += number
  } else {
    print("Geçersiz bir sayı girdiniz. Tekrar deneyin.")
  }
}

let avg = sum / 10
print("Ortalama:", avg)İlginizi Çekebilir

Swift Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Swift Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Swift Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Swift Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği