Swift Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import Foundation

print("Yarıçap Girin: ", terminator: "")
let radius = readLine().flatMap({ Double($0) }) ?? 0

let c = 2 * Double.pi * radius
let area = Double.pi * pow(radius, 2)

print("Dairenin Çevresi: \(c)")
print("Dairenin Alanı: \(area)")İlginizi Çekebilir

Swift Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Swift 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Swift Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Swift İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği