Swift Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import Foundation

print("Yarıçap Girin: ", terminator: "")
let radius = readLine().flatMap({ Double($0) }) ?? 0

let c = 2 * Double.pi * radius
let area = Double.pi * pow(radius, 2)

print("Dairenin Çevresi: \(c)")
print("Dairenin Alanı: \(area)")İlginizi Çekebilir

Swift Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Swift Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştir ...

Swift Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Swift Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ör ...

Swift Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma