TCP / IP Nedir?

TCP/IP, Transmission Control Protocol / Internet Protocol anlamına gelir. Türkçesi İletim Kontrol Protokolü / İnternet Protokolü 'dür. Bilgisayarlar arasında veri iletişimini sağlayan bir dizi kural ve protokoldür. 1970'lerin ortalarında geliştirilmiş ve 1980'lerin başında yaygın olarak benimsenmiştir.

TCP / IP, bilgi alışverişinde bulunmak üzere bir ağ üzerinden bağlanan iki nokta için gerekli çerçeveyi sağlar. 2 Katmandan oluşur.

Taşıma Katmanı

İletim Kontrol Protokolü, uygulamalar arasında güvenilir veri alışverişini sağlamaktan sorumludur. Bu, verilerin kaybolmamasının sağlanmasıdır. TCP, gönderilen mesajın gerçekten alınan mesaj olduğunu onaylar. TCP, iki bilgisayar arasında bir iletişim kanalı açma görevini üstlenir. Verileri gerektiği gibi küçük bilgi birimlerine ayırır, doğru teslimatı onaylar ve onları varış yerinde yeniden birleştirir.

Ağ Katmanı

Diğer, eşit derecede önemli olan görev, verileri doğru alıcıya göndermektir. Bu, verilerin amaçlanan hedefini birbirine bağlı ağlar aracılığıyla nasıl bulacağını belirleyen İnternet Protokolünün sorumluluğudur. Başka bir deyişle, IP, verilerin izlemesi gereken yol haritasını belirler. IP, tüm paketlerin, her bir düğümün bir sonrakine iletilebilmesi için gerekli bilgileri içermesini sağlar.

TCP / IP Nasıl Çalışır ?

TCP, her ağ isteği/yanıtı ile etkinleştirilir. Örneğin, bir HTTP isteğinde, tarayıcı isteğin nereye yönlendirilmesi gerektiğini bildiği anda, yani DNS çözümlemesi tamamlandıktan sonra TCP devralır. Sağlanan sokete bağlı olarak (IP adresi ve sunucu bağlantı noktası kombinasyonu), istek ağ üzerinden hedef bilgisayara ve uygulamaya ulaşır. Gerekli iletişim kanalı açılır ve veriler uygun boyutlu paketlere bölünür. Ardından, sunucuya gönderilir. Sunucu isteği işlerken ve yanıtı buna göre hazırlarken, TCP, yanıtın isteğin kaynağına başarılı bir şekilde ulaşana kadar bu belirli bağlantı kanalının açık kalmasını sağlar.

Verileri hareket ettirirken, TCP / IP protokolleri, yukarıdaki tüm görevleri başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için ek bilgilerle (başlıklar) bölümlere açıklama ekler. Başlıklar, veri geçerliliğinin onaylanmasına ve gönderici ve alıcıya ilişkin bilgilerin doğrulanmasına olanak sağlamak için bölüm sıra numarası, bir sayı (sağlama toplamı) ile ilgili bilgileri içerir.İlginizi Çekebilir

Network (Ağ) Switch Nedir?

LAN Nedir?

Ethernet Nedir?

WAN Nedir?

Default Gateway Nedir?