Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI) Nedir?

Bir URI, bir dosyanın veya kaynağın adını ve konumunu tanımlamak için standart bir yapı kullanır. Başlık için bir dizi harfle birlikte dosyanın alt klasörüne giden yol da dahil edilebilir. Kaynaklara, bir ağdaki diğer makineler tarafından veya URI'ler kullanılarak World Wide Web aracılığıyla tutarlı bir şekilde erişilebilir. Web tarayıcıları ve P2P dosya paylaşım uygulamaları gibi yazılım uygulamaları, verileri bulmak ve elde etmek için bunları kullanır.

Bir dosyanın adresini tanımladıkları için, URI'ler ve URL'ler aynıdır. Ancak bir URI, bir Adresin tamamına veya bir kısmına atıfta bulunabilir. Örneğin, www.apple.com/imac/design.html, Apple'ın iMac Tasarımının Adresidir. Bu kaynağın URL'si "design.html" veya "/imac/design.html" olarak yorumlanabilir. Öğeyi belirli bir yerle ilişkili olarak belirlediklerinden, bunlar göreli URI'ler olarak bilinir. Kesin bir URI, tam Adrese verilen addır.

URI'ler ve URL'ler, benzerliklerinden dolayı sıklıkla eşit olarak kullanılır. İki kelime sıklıkla aynı nesneyi ima ettiğinden, çoğu zaman bu tamamdır. Bir URI, bir dosyanın adını, adresini veya her ikisini birden karakterize etmek için kullanılabilirken, bir URL yalnızca bir kaynağın konumunu belirtir.İlginizi Çekebilir

IDE Nedir?

XaaS Nedir?

HTTP Nedir?

Örümcek Yazılım Nedir?

Web Server Nedir?