TypeScript Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

"TypeScript " Programlama dilinde "Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

console.log("Kaç tane sayı gireceksiniz: ");
const readline = require('readline').createInterface({
 input: process.stdin,
 output: process.stdout
});
let num;
let numbers = [];
let sum = 0;

readline.question('', number => {
 num = parseInt(number);
 for(let n=0;n<num;n++){
  console.log("Sayı giriniz: ");
  readline.question('', x => {
   numbers.push(parseInt(x));
   if(numbers.length == num){
    for(let i=0; i<numbers.length; i++){
     sum = sum + numbers[i];
    }
    console.log("Dizideki tüm elemanların toplamı: " + sum);
    readline.close();
   }
  });
 }
});