Unity Animator Durdurmak (Pause)

Unity'de Animator'ı durdurmak (Pause) ve tekrar devam ettirmek için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir..

float animSpeed;

// Durdur
var animator = GetComponent<Animator>();
animSpeed = animator.speed;
animator.speed = 0;

// Devam Ettir
animator.speed = animSpeed;İlginizi Çekebilir

Unity Tüm Children Nesneleri Delete Etmek

Unity Collider Nedir?

Unity FBX Nedir?

Unity Tag Nedir?

Unity Tag'e Göre GameObject Arama