Unity Animator Durdurmak (Pause)

Unity'de Animator'ı durdurmak (Pause) ve tekrar devam ettirmek için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir..

float animSpeed;

// Durdur
var animator = GetComponent<Animator>();
animSpeed = animator.speed;
animator.speed = 0;

// Devam Ettir
animator.speed = animSpeed;İlginizi Çekebilir

Unity Scene Refresh Etmek

Unity GameObject'in Tüm Child Nesnelerine Ulaşmak

Unity Bir Objeye Kodda Button Özelliği Ekleme

Unity Bir Animasyonu Oynatmak

Unity Rigidbody2D Yerçekimi Ayarlanması