Unity Audio Durdurmak (Pause)

Unity'de bir audio'yu yani sesi durdurmak ve sonradan tekrar oynatmak için aşağıdaki örnek incelenebilir..

public AudioSource myAudioSource;

//Durdur
myAudioSource.Stop();

//Oynat
myAudioSource.Play();İlginizi Çekebilir

Unity Bir Objeye Kodda Button Özelliği Ekleme

Unity Editor Siyah Tema Kullanma

Unity Çarpışmayı Tespit Etmek

Unity StartCoroutine Nedir?

Unity SiblingIndex Nedir?