Unity Audio Oynatmak

Unity'de bir Audio kaynağını oynatmak için aşağıdaki örnek kod kullanılabilir..

private AudioSource myAudio; 

void Start()
{
   myAudio = GetComponent<AudioSource>();
   PlayAudio(); 
}

void PlayAudio()
{
   audio.Play(); 
}


İlginizi Çekebilir

Unity Tag'e Göre Birden Fazla GameObject Arama

Unity Çarpışmayı Tespit Etmek

Unity GameObject'in Tüm Child Nesnelerine Ulaşmak

Unity Audio Durdurmak (Pause)

Unity StartCoroutine Nedir?