Unity Bir Animasyonu Oynatmak

Unity'de bir animasyonu (animation) oynatmak için "animator" nesnesinin "play" özelliği kullanılır. Aşağıda örnek bir kod verilmiştir..

myAnimator.Play("animasyon_adim");İlginizi Çekebilir

Unity Tüm Children Nesneleri Delete Etmek

Unity SDK Yolunu Bulma

Unity Asset Store Nedir?

Unity Sprite Nedir?

Unity Visual Studio Debug Problemi