Unity Bir Objeye Kodda Button Özelliği Ekleme

Unity'de kod tarafında bir nesneye Button componenti ve "clicklenme" özelliği ekleme örneği aşağıda verilmiştir.

Örnekte "conditionCell" isminde bir nesneyi "conditionPrefab" ismindeki prefab'ten türetiyoruz.

Daha sonra "AddComponent" ile "Button" componenti ekliyoruz.

Yarattığımız bu componente "onClick.AddListener" ile clicklendiğinde hangi metodumuzun çağırılacağını atıyoruz.

void Spawn() 
{
 GameObject conditionCell = Instantiate(conditionPrefab);
 conditionCell.AddComponent<Button>();
 conditionCell.GetComponent&lt;Button&gt;().onClick.AddListener(() => ButtonClicked());
}

void ButtonClicked() 
{
    //Nesnemize clicklendiğinde buradaki kod çalışacaktır.
}


İlginizi Çekebilir

Unity Header ve Space Özelliği Nedir?

Unity Tag Nedir?

Unity Editor Device Simulator Kullanma

Unity MonoDevelop Nedir?

Unity FBX Nedir?