Unity Bir Objeye Kodda Button Özelliği Ekleme

Unity'de kod tarafında bir nesneye Button componenti ve "clicklenme" özelliği ekleme örneği aşağıda verilmiştir.

Örnekte "conditionCell" isminde bir nesneyi "conditionPrefab" ismindeki prefab'ten türetiyoruz.

Daha sonra "AddComponent" ile "Button" componenti ekliyoruz.

Yarattığımız bu componente "onClick.AddListener" ile clicklendiğinde hangi metodumuzun çağırılacağını atıyoruz.

void Spawn() 
{
 GameObject conditionCell = Instantiate(conditionPrefab);
 conditionCell.AddComponent<Button>();
 conditionCell.GetComponent&lt;Button&gt;().onClick.AddListener(() => ButtonClicked());
}

void ButtonClicked() 
{
    //Nesnemize clicklendiğinde buradaki kod çalışacaktır.
}


İlginizi Çekebilir

Unity FBX Nedir?

Unity Tag Nedir?

Unity Tag'e Göre GameObject Arama

Unity Print Etmek

Unity Collider Nedir?