Unity Ekranlar Arası Geçme

Unity 'de bir ekrandan (Scene) diğer bir ekrana geçmek için "LoadScene()" metodu kulanılır. Aşağıda örnek bir kullanımı verilmiştir.

SceneManager.LoadScene("Play"); 

Örnekte "Play" isimli ekrana geçme kodu yazmaktadır. Hangi ekrana geçmek istiyorsanız metoda parametre olarak verilmelidir.

Not : "SceneManager" sınıfının kullanılması için ilgili sayfaya "using UnityEngine.SceneManagement;" eklenmelidir.İlginizi Çekebilir

Unity SiblingIndex Nedir?

Unity SDK Yolunu Bulma

Unity Idle Nedir?

Unity Animator Durdurmak (Pause)

Unity GameObject'in Aktif Olmasının Kontrolü