Unity Ekranlar Arası Geçme

Unity 'de bir ekrandan (Scene) diğer bir ekrana geçmek için "LoadScene()" metodu kulanılır. Aşağıda örnek bir kullanımı verilmiştir.

SceneManager.LoadScene("Play"); 

Örnekte "Play" isimli ekrana geçme kodu yazmaktadır. Hangi ekrana geçmek istiyorsanız metoda parametre olarak verilmelidir.

Not : "SceneManager" sınıfının kullanılması için ilgili sayfaya "using UnityEngine.SceneManagement;" eklenmelidir.İlginizi Çekebilir

Unity Asset Store Download Klasörü Nerededir?

Unity Bir Animasyonu Oynatmak

Unity Audio Oynatmak

Unity Tag'e Göre GameObject Arama

Unity UI Toolkit Package Nasıl Install Edilir?