Unity GameObject'in Tüm Child Nesnelerine Ulaşmak

Unity 'de bir GameObject 'e ait tüm child (barındırdığı alt nesneler) objelerine ulaşmak ve işlem yapmak için transform özelliğini bir döngü ile tarayabiliriz.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

GameObject go = GameObject.Find("TestGameObject");

foreach (Transform child in go.transform) {
         //Yapılacak İşlem
} 

Örnekte ilk önce "TestGameObject" adında bir GameObject 'i bulup "go" değişkenimize atıyoruz. Daha sonra bu değişkenimizin "transform" özelliğini "foreach" döngüsünde kullanarak tüm child nesnelerine ulaşıp istediğimiz işlemi yaptırabiliyoruz..İlginizi Çekebilir

Unity Editor Siyah Tema Kullanma

Unity Sprite Nedir?

Unity Ekranlar Arası Geçme

Unity SiblingIndex Nedir?

Unity Animator Durdurmak (Pause)