Unity Main Camera'nın Oyuncuyu Takip Etmesi

Unity 'de geliştirilen bir platform türündeki oyunda kameranın oyuncuyu takip etmesi için aşağıdaki kod kullanılabilir..

public class CameraController : MonoBehaviour
{
  public GameObject player;
  public float offset;
  private Vector3 playerPosition;
  public float offsetSmoothing;

  void Start() {    
  }

  void Update() {

    playerPosition = 
    new Vector3( player.transform.position.x, transform.position.y, transform.position.z );

    if (player.transform.localScale.x > 0f) {
    playerPosition = 
    new Vector3( player.transform.position.x + offset, transform.position.y, transform.position.z );
    }
    else {
     playerPosition = 
     new Vector3( player.transform.position.x - offset, transform.position.y, transform.position.z );
    }

     transform.position = 
     Vector3.Lerp( transform.position, playerPosition, offsetSmoothing * Time.deltaTime );    
  }
}

offsetSmoothing 'e atanacak değer kamera akıcılığının daha iyi olması için kullanılır..İlginizi Çekebilir

Unity Uygulamadan Çıkma Örneği

Unity Bir Objeye Kodda Button Özelliği Ekleme

Unity Bir Animasyonu Oynatmak

Unity Ekranlar Arası Geçme

Unity Visual Studio Debug Problemi