Unity StartCoroutine Nedir?

Unity 'de bir eylemin yapılmasından önce bir zaman aralağı verilmek istenirse "StartCoroutine" metodu kullanılır.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

public void GoToExit() 
{        
     StartCoroutine("ExitBegin");
}

IEnumerator ExitBegin() 
{
     yield return new WaitForSeconds(1f);
     SceneManager.LoadScene("MainMenu");
} 

Örneğimizde "GoToExit()" metodumuz çağırıldığında StartCoroutine bizi, "IEnumerator" interface'i döndüren "ExitBegin" metodumuza yönlendirmiştir.

Burada da "WaitForSeconds" class (sınıf) 'ını kullanarak, belirtilen zamanda (1f - 1 saniye) yürütmeyi askıya almıştır. Sonrasında ise bizi "MainMenu" ekranına yönlendirmiştir.İlginizi Çekebilir

Unity Tag'e Göre GameObject Arama

Unity Animator Durdurmak (Pause)

Unity IL2CPP Nedir?

Unity Print Etmek

Unity MonoDevelop Nedir?