Unity Tag'e Göre Birden Fazla GameObject Arama

Unity 'de bir Tag 'e atanmış tüm GameObject 'leri bulmak için FindGameObjectsWithTag() metodu kullanılır.

Metod, GameObjects Array (dizi) döndürür. Eğer belirtilen Tag 'e göre bir sonuç bulamaz ise boş dizi döner.

Aşağıda örnek bir kod verilmiştir..

public class UnityTest : MonoBehaviour 
{
  public GameObject[] oyuncular;
  void Start() 
  {
      oyuncular = GameObject.FindGameObjectsWithTag("Oyuncu");    
  }
}

Örnekte "oyuncular" isminde GameObject dizisi yaratılmış, "Oyuncu" Tag 'ine sahip tüm GameObject 'ler metodumuz ile bulunup bu diziye atanmıştır.İlginizi Çekebilir

Unity FBX Nedir?

Unity StartCoroutine Nedir?

Unity Idle Nedir?

Unity Audio Durdurmak (Pause)

Unity Rigidbody2D Yerçekimi Ayarlanması