VBA 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

VBA kullanarak, 1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamını şu şekilde hesaplayabilirsiniz..

Public Function AsalSayiToplami() As Long

  Dim toplam As Long
  Dim i As Long, j As Long
  Dim asal As Boolean
  
  For i = 2 To 100

    asal = True

    For j = 2 To i - 1
      If i Mod j = 0 Then
        asal = False
        Exit For
      End If
    Next j
    
    If asal = True Then
      toplam = toplam + i
    End If

  Next i
  
  AsalSayiToplami = toplam

End Function

Bu fonksiyon çağırıldığında sonuç 1060 dönecektir..


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

VBA Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

VBA Şifrelenmis Worksheet'lerin Şifresini Kaldırmak

VBA Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

VBA 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği