VBA 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

VBA kullanarak, 1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamını şu şekilde hesaplayabilirsiniz..

Public Function AsalSayiToplami() As Long

  Dim toplam As Long
  Dim i As Long, j As Long
  Dim asal As Boolean
  
  For i = 2 To 100

    asal = True

    For j = 2 To i - 1
      If i Mod j = 0 Then
        asal = False
        Exit For
      End If
    Next j
    
    If asal = True Then
      toplam = toplam + i
    End If

  Next i
  
  AsalSayiToplami = toplam

End Function

Bu fonksiyon çağırıldığında sonuç 1060 dönecektir..


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

VBA Dosya Silme

VBA Tüm Gizli Satır ve Sütunları Görünür Hale Getirmek

VBA Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

VBA Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği