VBA 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

VBA kullanarak, 1'den 100'e kadar olan çift sayıların toplamını gösteren kod örneği şu şekildedir..

Public Function CiftSayiToplami() As Long

  Dim toplam As Long
  Dim i As Long
  
  For i = 2 To 100 Step 2
    toplam = toplam + i
  Next i
  
  CiftSayiToplami = toplam

End Function

Bu kodda yaratılan fonksiyon çağırılırsa sonuç 2550 olarak dönecektir.


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

VBA Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

VBA Tüm Worksheet'lerin Gizliliğini Kaldırmak

VBA Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

VBA Dosya Varsa Oluşturmama