VBA 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

VBA (Visual Basic for Applications) kullanarak 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını hesaplamak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz..

Sub toplam()

  Dim i As Integer
  Dim toplam As Integer
  
  For i = 1 To 100
    toplam = toplam + i
  Next i
  
  MsgBox "1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı: " & toplam
  
End Sub

Bu kod, öncelikle i ve toplam adlı iki değişken tanımlar. Daha sonra bir döngü oluşturulur ve i değişkeni 1'den 100'e kadar artırılırken her seferinde toplam değişkeni ile toplanır. En sonunda, bir mesaj kutusu aracılığıyla 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı görüntülenir.


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Dosyanın Uzantısını Bulma

VBA Hesap Makinesini Açmak

VBA Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örne ...

VBA Tüm Worksheet'leri Şifrelemek

VBA Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek