VBA 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Asal Sayıları Üretme Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

Sub Main()
  Dim number As Integer
  number = InputBox("Aralık Değeri Girin:")
  
  Dim num As Integer
  For num = 2 To number
    Dim isPrime As Boolean
    isPrime = True
    
    Dim i As Integer
    For i = 2 To num / 2
      If num Mod i = 0 Then
        isPrime = False
        Exit For
      End If
    Next i
    
    If isPrime = True Then
      Debug.Print num
    End If
  Next num
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Şifrelenmis Worksheet'lerin Şifresini Kaldırmak

VBA Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

VBA Bugünün Tarihini Getirmek

VBA Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

VBA Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği