VBA 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

Sub Main()
  Dim s As Integer
  Dim n As Integer
  
  Console.Write("Sayi Girin: ")
  n = CInt(InputBox("Sayi Girin"))
  
  If n > 1 Then
    For i = 1 To n
      If i Mod 2 = 0 Then
        s = s + i
      End If
    Next i
    
    Console.WriteLine("Toplam: " & s)
  Else
    Console.WriteLine("Sayi 1'den buyuk olmalidir.")
  End If
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

VBA Dört İşlem Yapan Örnek

VBA Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

VBA 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

VBA Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği