VBA 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

Sub Main()
  Dim s As Integer
  Dim n As Integer
  
  Console.Write("Sayi Girin: ")
  n = CInt(InputBox("Sayi Girin"))
  
  If n > 1 Then
    For i = 1 To n
      If i Mod 2 = 0 Then
        s = s + i
      End If
    Next i
    
    Console.WriteLine("Toplam: " & s)
  Else
    Console.WriteLine("Sayi 1'den buyuk olmalidir.")
  End If
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Dosyanın Uzantısını Bulma

VBA Dört İşlem Yapan Örnek

VBA Hesap Makinesini Açmak

VBA Dosyanın Uzantısını Değiştirme

VBA 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği