VBA 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

Sub Main()
  Dim s As Integer
  Dim n As Integer
  
  Console.Write("Sayi Girin: ")
  n = CInt(InputBox("Sayi Girin"))
  
  If n > 1 Then
    For i = 1 To n
      If i Mod 2 = 0 Then
        s = s + i
      End If
    Next i
    
    Console.WriteLine("Toplam: " & s)
  Else
    Console.WriteLine("Sayi 1'den buyuk olmalidir.")
  End If
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

VBA Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

VBA Bir Stringi Ters Çevirmek

VBA Dosya Oluşturma

VBA Şifrelenmis Worksheet'lerin Şifresini Kaldırmak