VBA Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

Sub main()
  Dim d1 As Object
  Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  d1("A") = 65
  d1("B") = 66
  d1("C") = 67
  d1("D") = 68
  d1("E") = 69
  d1("F") = 70

  Dim l1 As Variant
  l1 = Array("A", "C", "F")

  Dim new_dict As Object
  Set new_dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")

  Dim key As Variant
  For Each key In l1
    new_dict(key) = d1(key)
  Next key

  Dim item As Variant
  For Each item In new_dict.Items
    Debug.Print item
  Next item
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Text Wrap Kaldırma

VBA Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

VBA Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

VBA Dosya Taşıma

VBA Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği