VBA Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

Sub main()
  Dim d1 As Object
  Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  d1("A") = 65
  d1("B") = 66
  d1("C") = 67
  d1("D") = 68
  d1("E") = 69
  d1("F") = 70

  Dim l1 As Variant
  l1 = Array("A", "C", "F")

  Dim new_dict As Object
  Set new_dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")

  Dim key As Variant
  For Each key In l1
    new_dict(key) = d1(key)
  Next key

  Dim item As Variant
  For Each item In new_dict.Items
    Debug.Print item
  Next item
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

VBA Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

VBA Öğrenmenin Dezavantajları Nelerdir?

VBA Dosyanın Uzantısını Bulma

VBA Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması