VBA Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub Main()
  Dim count As Integer
  Dim i As Integer
  Dim product As Single
  count = InputBox("Gerçek Sayı Adeti Girin: ")
  product = 1.0
  For i = 1 To count
    x = InputBox("Gerçek Sayı Girin: ")
    product = product * x
  Next i
  MsgBox "Toplam: " & product
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bugünün Tarihini Getirmek

VBA Guid Yaratmak

VBA Hesap Makinesini Açmak

VBA Worksheet'leri Alfabetik Sıraya Sokmak

VBA Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örne ...