VBA Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub Main()
  Dim count As Integer
  Dim i As Integer
  Dim product As Single
  count = InputBox("Gerçek Sayı Adeti Girin: ")
  product = 1.0
  For i = 1 To count
    x = InputBox("Gerçek Sayı Girin: ")
    product = product * x
  Next i
  MsgBox "Toplam: " & product
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

VBA Tüm Gizli Satır ve Sütunları Görünür Hale Getirmek

VBA Dosya Varsa Oluşturmama

VBA Diziye Eleman Ekleme

VBA Dosya Silme