VBA Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"VBA" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

Sub Main()
  Dim count As Integer
  Dim sum As Single
  count = InputBox("Sayıların adetini girin:")
  For i = 1 To count
    x = InputBox("Bir tamsayı girin:")
    sum = sum + x
  Next i
  avg = sum / count
  MsgBox "Ortalama: " & avg
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

VBA Sinüs Değerini Hesaplama

VBA Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

VBA Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

VBA Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği