VBA Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub Main()
  Dim numbers(7) As Integer
  numbers = Array(8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9)
  Dim count As Integer
  count = 0
  
  Dim i As Integer
  For i = 0 To UBound(numbers)
    If numbers(i) Mod 2 <> 0 Then
      count = count + 1
    End If
  Next i
  
  MsgBox "Dizideki tek sayı adeti: " & count
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Boş Olan Tüm Hücreleri Vurgulu Yapmak

VBA Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

VBA Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

VBA Bir Stringi Ters Çevirmek

VBA Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek