VBA Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub Main()
  Dim numbers(7) As Integer
  numbers = Array(8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9)
  Dim count As Integer
  count = 0
  
  Dim i As Integer
  For i = 0 To UBound(numbers)
    If numbers(i) Mod 2 <> 0 Then
      count = count + 1
    End If
  Next i
  
  MsgBox "Dizideki tek sayı adeti: " & count
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Dosyanın Uzantısını Değiştirme

VBA Dosya Taşıma

VBA Dosya Boyutunu Öğrenme

VBA Sinüs Değerini Hesaplama

VBA Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek