VBA Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub Main()
  Dim numbers(7) As Integer
  numbers = Array(8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9)
  Dim count As Integer
  count = 0
  
  Dim i As Integer
  For i = 0 To UBound(numbers)
    If numbers(i) Mod 2 <> 0 Then
      count = count + 1
    End If
  Next i
  
  MsgBox "Dizideki tek sayı adeti: " & count
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Şimdiki Zamanı Getirmek

VBA Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

VBA Tüm Kolonları Auto Fit Yapmak

VBA Tüm Birleştirilen Hücreleri Kaldırmak

VBA Dosyanın Uzantısını Değiştirme