VBA Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"VBA" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

Sub Main()
  Dim sampleList As Variant
  sampleList = Array(10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80)

  Dim countMap As Object
  Set countMap = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Dim elem As Variant
  For Each elem In sampleList
    If countMap.Exists(elem) Then
      countMap(elem) = countMap(elem) + 1
    Else
      countMap.Add elem, 1
    End If
  Next

  Dim duplicates As Variant
  ReDim duplicates(0 To countMap.Count - 1)
  Dim i As Integer
  i = 0
  Dim key As Variant
  For Each key In countMap.Keys
    If countMap(key) > 1 Then
      duplicates(i) = key
      i = i + 1
    End If
  Next

  Debug.Print Join(duplicates, ", ")
End Subİlginizi Çekebilir

VBA While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

VBA Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

VBA Dosyanın Uzantısını Bulma

VBA Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

VBA Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği