VBA Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"VBA" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub Main()
  Dim number As Integer
  number = InputBox("Bir Sayı Girin:")
  
  If number Mod 5 = 0 Then
    MsgBox number & " sayısı 5'in katıdır."
  Else
    MsgBox number & " sayısı 5'in katı değildir."
  End If
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir Stringi Ters Çevirmek

VBA 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

VBA Worksheet'leri Alfabetik Sıraya Sokmak

VBA Bir Stringin Büyük Harfe Çevrilmesi

VBA 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği