VBA Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"VBA" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Sub Main()
  Dim number As Integer
  number = InputBox("Bir Sayı Girin:")
  
  If number Mod 5 = 0 Then
    MsgBox number & " sayısı 5'in katıdır."
  Else
    MsgBox number & " sayısı 5'in katı değildir."
  End If
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

VBA Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

VBA Yorum İçeren Tüm Hücreleri Vurgulu Yapmak

VBA Dosya Oluşturma

VBA Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği