VBA Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

Sub Main()
  Dim number As Integer
  Dim isprime As Boolean
  Dim i As Integer
  
  number = InputBox("1 den büyük sayı girin:")
  isprime = True
  
  For i = 2 To number / 2
    If number Mod i = 0 Then
      isprime = False
      Exit For
    End If
  Next i
  
  If isprime Then
    MsgBox number & " asal sayıdır."
  Else
    MsgBox number & " asal sayı değildir."
  End If
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

VBA 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

VBA Tüm Kolonları Auto Fit Yapmak

VBA Dört İşlem Yapan Örnek

VBA Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği