VBA Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

Sub Main()
  Dim number As Integer
  Dim isprime As Boolean
  Dim i As Integer
  
  number = InputBox("1 den büyük sayı girin:")
  isprime = True
  
  For i = 2 To number / 2
    If number Mod i = 0 Then
      isprime = False
      Exit For
    End If
  Next i
  
  If isprime Then
    MsgBox number & " asal sayıdır."
  Else
    MsgBox number & " asal sayı değildir."
  End If
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir Stringin Büyük Harfe Çevrilmesi

VBA Boş Olan Tüm Hücreleri Vurgulu Yapmak

VBA Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

VBA Tüm Worksheet'leri Şifrelemek

VBA Dosyanın Uzantısını Değiştirme