VBA Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

Public Function Faktoriyel(ByVal n As Integer) As Integer
  If n = 1 Then
    Faktoriyel = 1
  Else
    Faktoriyel = n * Faktoriyel(n - 1)
  End If
End Function

Sub Main()
  Dim a As Integer
  a = InputBox("Bir tamsayı giriniz: ")
  Dim sonuc As Integer
  sonuc = Faktoriyel(a)
  MsgBox (a & " sayısının faktöriyeli: " & sonuc)
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Hesap Makinesini Açmak

VBA Dosya Boyutunu Öğrenme

VBA İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

VBA 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

VBA Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örne ...