VBA Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

Public Function Faktoriyel(ByVal n As Integer) As Integer
  If n = 1 Then
    Faktoriyel = 1
  Else
    Faktoriyel = n * Faktoriyel(n - 1)
  End If
End Function

Sub Main()
  Dim a As Integer
  a = InputBox("Bir tamsayı giriniz: ")
  Dim sonuc As Integer
  sonuc = Faktoriyel(a)
  MsgBox (a & " sayısının faktöriyeli: " & sonuc)
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

VBA 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

VBA Dosya Oluşturma

VBA Dört İşlem Yapan Örnek

VBA Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması