VBA Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

Public Function Faktoriyel(ByVal n As Integer) As Integer
  If n = 1 Then
    Faktoriyel = 1
  Else
    Faktoriyel = n * Faktoriyel(n - 1)
  End If
End Function

Sub Main()
  Dim a As Integer
  a = InputBox("Bir tamsayı giriniz: ")
  Dim sonuc As Integer
  sonuc = Faktoriyel(a)
  MsgBox (a & " sayısının faktöriyeli: " & sonuc)
End Subİlginizi Çekebilir

VBA 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

VBA Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

VBA Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

VBA Dosya Silme

VBA Bugünün Tarihini Getirmek