VBA Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

VBA'de bir sayının karekökünü hesaplamak için "Sqr" metodu kullanılır. Aşağıdaki kod örneği, kullanıcı tarafından girilen bir sayının karekökünü hesaplamayı gösterir..

Sub Karekok_Hesapla()

   Dim girilenSayi As Double
   Dim karekok As Double

   girilenSayi = InputBox("Bir sayı girin:")
   karekok = Sqr(girilenSayi)

   MsgBox "Girilen sayının karekökü: " & karekok

End Sub

Bu kod örneğinde, Sub anahtar kelimesi ile bir alt-procedure oluşturulur ve Karekok_Hesapla ismi verilir. Daha sonra, Dim anahtar kelimesi ile iki adet değişken tanımlanır: girilenSayi ve karekok.

InputBox fonksiyonu, kullanıcıdan bir sayı girmesini sağlar ve bu sayı girilenSayi değişkenine atanır. Sqr fonksiyonu, verilen sayının karekökünü hesaplamak için kullanılır ve sonuç karekok değişkenine atanır. Son olarak, MsgBox fonksiyonu ile kullanıcıya hesaplanan karekök değeri gösterilir.


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

VBA Yorum İçeren Tüm Hücreleri Vurgulu Yapmak

VBA Tek Satırda If Else Yazmak

VBA Öğrenmenin Dezavantajları Nelerdir?

VBA Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği