VBA Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

VBA'de bir sayının karekökünü hesaplamak için "Sqr" metodu kullanılır. Aşağıdaki kod örneği, kullanıcı tarafından girilen bir sayının karekökünü hesaplamayı gösterir..

Sub Karekok_Hesapla()

   Dim girilenSayi As Double
   Dim karekok As Double

   girilenSayi = InputBox("Bir sayı girin:")
   karekok = Sqr(girilenSayi)

   MsgBox "Girilen sayının karekökü: " & karekok

End Sub

Bu kod örneğinde, Sub anahtar kelimesi ile bir alt-procedure oluşturulur ve Karekok_Hesapla ismi verilir. Daha sonra, Dim anahtar kelimesi ile iki adet değişken tanımlanır: girilenSayi ve karekok.

InputBox fonksiyonu, kullanıcıdan bir sayı girmesini sağlar ve bu sayı girilenSayi değişkenine atanır. Sqr fonksiyonu, verilen sayının karekökünü hesaplamak için kullanılır ve sonuç karekok değişkenine atanır. Son olarak, MsgBox fonksiyonu ile kullanıcıya hesaplanan karekök değeri gösterilir.


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Dosyanın Uzantısını Değiştirme

VBA 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

VBA Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

VBA İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

VBA Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örne ...