VBA Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

VBA'de bir sayının karekökünü hesaplamak için "Sqr" metodu kullanılır. Aşağıdaki kod örneği, kullanıcı tarafından girilen bir sayının karekökünü hesaplamayı gösterir..

Sub Karekok_Hesapla()

   Dim girilenSayi As Double
   Dim karekok As Double

   girilenSayi = InputBox("Bir sayı girin:")
   karekok = Sqr(girilenSayi)

   MsgBox "Girilen sayının karekökü: " & karekok

End Sub

Bu kod örneğinde, Sub anahtar kelimesi ile bir alt-procedure oluşturulur ve Karekok_Hesapla ismi verilir. Daha sonra, Dim anahtar kelimesi ile iki adet değişken tanımlanır: girilenSayi ve karekok.

InputBox fonksiyonu, kullanıcıdan bir sayı girmesini sağlar ve bu sayı girilenSayi değişkenine atanır. Sqr fonksiyonu, verilen sayının karekökünü hesaplamak için kullanılır ve sonuç karekok değişkenine atanır. Son olarak, MsgBox fonksiyonu ile kullanıcıya hesaplanan karekök değeri gösterilir.


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

VBA Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

VBA Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

VBA Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

VBA Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği