VBA Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

VBA programlama dilinde bir sayının kuvvetini hesaplamak için aşağıdaki örnek kod kullanılabilir.

Sub kuvvet_hesapla()
  Dim sayi As Double 'Sayımız
  Dim us As Integer 'Üs
  Dim sonuc As Double 'Sonuç

  sayi = InputBox("Lütfen bir sayı girin:") 'Kullanıcıdan sayı girmesi istenir
  us = InputBox("Lütfen üs girin:") 'Kullanıcıdan üs girmesi istenir

  sonuc = sayi ^ us 'Sayının belirtilen üssünü hesapla

  MsgBox sayi & " sayısının " & us & ". üssü = " & sonuc 'Sonuçu ekrana göster
End Sub

Bu VBA kodu, bir kullanıcının girdiği sayının belirli bir üssünü hesaplamak için kullanılabilir. İlk olarak, kullanıcıdan sayı ve üs girmesi istenir. Daha sonra, sayı ve üs değişkenleri kullanılarak sonuç hesaplanır. Son olarak, kullanıcıya sonuç gösterilir.


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

VBA Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

VBA Öğrenmenin Avantajları Nelerdir?

VBA Dosya Silme

VBA Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği