VBA Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

VBA'da, Abs fonksiyonu kullanılarak mutlak değer alınabilir. Bu fonksiyon, verilen sayının mutlak değerini döndürür. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi, negatif bir sayı girdiğinizde bile pozitif bir değer döndürülecektir.

' Değişken Tanımlama
Dim sayi As Integer
sayi = -50

' Mutlak Değer Alma
Dim mutlakDeger As Integer
mutlakDeger = Abs(sayi)

' Sonuç
Debug.Print "Sayının Mutlak Değeri : " & mutlakDeger

' Çıktı
Sayının Mutlak Değeri : 50

Bu örnekte, sayi değişkenine negatif bir değer (-50) atandı ve Abs fonksiyonu kullanılarak mutlak değer alındı. Sonuç olarak, mutlakDeger değişkeni 50 olacaktır.


VBA

İlginizi Çekebilir

VBA Dosyanın Uzantısını Değiştirme

VBA Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

VBA Tüm Worksheet'lerin Gizliliğini Kaldırmak

VBA Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

VBA Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek