VBA Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

Sub Main()
  Dim sum As Integer
  sum = 0
  Dim number As Integer
  number = InputBox("Bir Sayı Girin:")
  While number <> 0
    Dim digit As Integer
    digit = number Mod 10
    sum = sum + digit
    number = number \ 10
  Wend
  MsgBox "Rakamların Toplamı: " & sum
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örne ...

VBA Worksheet'leri Alfabetik Sıraya Sokmak

VBA Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

VBA Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

VBA 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği