VBA Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

Sub Main()
  Dim sum As Integer
  sum = 0
  Dim number As Integer
  number = InputBox("Bir Sayı Girin:")
  While number <> 0
    Dim digit As Integer
    digit = number Mod 10
    sum = sum + digit
    number = number \ 10
  Wend
  MsgBox "Rakamların Toplamı: " & sum
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Sinüs Değerini Hesaplama

VBA Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

VBA Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

VBA 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

VBA Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği