VBA Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

"VBA" Programlama dilinde "Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

Sub Main()
  Dim sum As Integer
  sum = 0
  Dim number As Integer
  number = InputBox("Bir Sayı Girin:")
  While number <> 0
    Dim digit As Integer
    digit = number Mod 10
    sum = sum + digit
    number = number \ 10
  Wend
  MsgBox "Rakamların Toplamı: " & sum
End Subİlginizi Çekebilir

VBA Tüm Gizli Satır ve Sütunları Görünür Hale Getirmek

VBA Dosyanın Uzantısını Değiştirme

VBA Text Wrap Kaldırma

VBA Bir Stringi Ters Çevirmek

VBA Dosya Silme